Kush janë 42 sponsorët VIP, që dhanë 260 milionë lekë për LSI-në

Kush janë 42 sponsorët VIP, që dhanë 260 milionë lekë për LSI-në

Lëvizja Socialiste për Integrim kryeson në listën e partive parlamentare për nga sasia e të ardhurave për vitin 2016.

Shqiptarja.com disponon raportet financiare të tre partive më të mëdha, PS, PD dhe LSI të dorëzuara në KQZ, nga të cilat rezulton partia me të ardhurat më të larta është LSI me 87 108 994 lekë, e ndjekur nga PS me 86.613.502 lekë, ndërsa e treta është PD, me vetëm 57,179,867 lekë.

Të ardhurat e LSI nga buxheti i shtetit janë 20 575 897 lekë, nga donacionet 29 511 700 lekë, nga kuotat e anëtarëve 32 617 860 lekë, ndërsa totali i shpenzimeve është 61 388 621 lekë, duke deklaruar kështu një kursim prej 26 milionë lekësh.

Dy partitë e mazhorancës, PS dhe LSI, raportojnë që gjatë vitit që lamë pas të kenë grumbulluar të ardhura, veç financimit nga buxhetit i shtetit, edhe nga kuotat e anëtarësisë. Vihet re se opozita, në listën e të ardhurave, nuk ka deklaruar asnjë të ardhur nga kuotat e anëtarësisë, apo sposorizimeve të tjera.

Partia Socialiste

Sipas të dhënave në raportin e PS-së të pasqyruara në tabelë, financimi nga buxheti i shtetit përbën 85% të të ardhura, kuotat e deputetëve dhe të anëtarësisë 13.6 % dhe qiratë e ambienteve 1.3%. “Për të gjitha shpenzimet vetëm 16.2% janë likujduar nëpërmjet arkës dhe janë të dokumentuara me fatura tatimore dhe kuponin e kasës.

Ndërsa 83.8% e shpenzimeve janë likujduar me bankë me dokumentacion të rregullt tatimor”,-thotë kryefinancierja Dhurata Isufaj. Shpenzimet kryesore janë për kosto të përditshme për stafin/personelin 43.001.342 lekë, shpenzime të tjera të ndryshme 22.033.366 lekë, dhe të tjera kosto janë për udhëtime, karburant, etj.

Totali i shpenzimeve shkon 73.521.414 lekë, kundrejt të ardhurave 86.613.502 lekë, duke e nxjerrë partinë kryesore qeverisëse me rreth 13 milionë lekë të reja fitim.

Partia Demokratike

Të ardhurat e Partisë Demokratike, partia më e madhe opozitare janë vetëm financime nga buxheti i shtetit për vitin 2016, 57,179,867 lekë. Kuota anëtarësie, sponsorizime dhe kuotat e deputetëve PD i ka deklaruar zero. Sa u takon shpenzimeve, PD thotë se gjatë vitit 2016 ka harxhuar 58,581,001, pra, gati 1 milionë më shumë se sa të ardhurat. Shpenzime të tjera janë llogaritur 22,463,304 lekë, shpenzimet të personelit janë deklaruar 29,872,992 lekë, nga të cilat: Pagat 25,776,368 lekë, Sigurime shoqërore 4,096,624 lekë, dhe amortizimi 6,244,705 lekë.

Partia Socialiste

1.1 Të ardhurat në lekë

Financimi i buxhetit për 2016 73.676.617
Qera ambienti 1.150.000
Kuotat e deputetëve 4.557.000
Kuotat e anëtarësisë 7.210.849
Interes bankar e të tjera 19.036
Shuma 86.613.502

1.2 Shpenzimet

Shpenzime e përditshme për stafin/personelin 43.001.342
Shpenzime për Energji Elektrike 1.661.040
Shpenzime për Ujë 217.440
Shpenzime për telefon e cel.postare 2.461.661
Taksat e Bashkisë 247.840
Hotele e dieta, udhëtime 2.616.350
Karburant 272.000
Qera zyra 720.000
Shpenzime të ndryshme 22.033.366
Kredi makine 466.425
Komision Bankar 71.790
Shuma 73.521.414

Partia Demokratike

A TË ARDHURAT

1 Të ardhura (burimet) nga veprimtaria kryesore

(i) Financime nga buxheti 2016 57,179,867

(ii) kuota anëtarësisë

(iii) Sponsorizime

(v) Kuotat e deputetëve

TOTALIaI Të ARDHURAVE 57,179,867

B SHPENZIMET

Shpenzime të tjera 22,463,304

Shpenzimet t Personelit 29,872,992

(i) Pagat 25,776,368

(ii) Sigurime shoqërore 4,096,624

(ii) Amortizimi 6,244,705

B TOTALI I SHPENZIMEVE 58,581,001

LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

Të ardhurat në lekë

Të ardhurat nga buxheti i shtetit 20 575 897

Të ardhurat nga donacionet 29 511 700

Të ardhurat nga kuotat e anëtarëve 32 617 860

Të ardhura nga shitje të tjera (Qera,etj) 388 663

Të ardhura të tjera 4 014 874

Shuma 87 108 994

Shpenzimet

a-Shërbime nga të tretët (shtypshkrime) 3 750 214

b-Qera 13 573 856

c-Energji elektrike 1 110 810

-Ujë 94 235

d-Sigurimet Shoqërore e shëndetësore 995 230

e-Pagat 2 735 582

g-Interesa leasing 794 702

j-Shpenzime për konsulencë 11 720 552

k-Publicitet reklamë (media ) 100 000

Shpenzime për aktivitete 5 953 828

n-Shpenzime telefonie 160 311

-Shërbimet interneti 964 327

o-Shërbimet bankare 43 519

p-Tatim në burim, Taksa Bashkie 2 258 036

q-Amortizimet 2 770 578

s-Subvencione të dhëna (në natyrë) 2 947 434

t-Të tjera 1 187 087

-Karburant 528 000

-Shërbim LSA 120 000

-Shpenzime për abonimet në shtyp 219 392

-Shpenzime për dokumente makine 586 574

-Shpenzime për materiale 9961 441

Shuma 61 388 621

Share this post