Ngritja e institucioneve të vetting-ut, ONM: Me rëndësi historike

Ngritja e institucioneve të vetting-ut, ONM: Me rëndësi historike

ONM ka publikuar një deklaratë pas përfundimit të procedurave për ngritjen e institucioneve të vetting-ut, duke përshëndetur “përfundimin e aktiviteteve nga komisioni vlerësues në Zyrën e Avokatit të Popullit”.

“Janë shqyrtuar dokumentat e certifikuara të mbi 100 aplikuesve. Do të procedojmë me shqyrtimin e pavarur të të gjithë dokumentave të paraqitura. Pas shqyrtimit, opinioni i përcillet Avokatit të Popullit, i cili vë në dijeni Kuvendin. Nisja e procesit të vetting-ut do të jetë me rëndësi historike për Shqipërinë”, lexohet në deklaratën e ONM-së.

“Qytetarët meritojnë një gjyqësor të pavarur, efikas dhe funksional. Rivlerësimi i gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve është vendimtar”, shtohet në këtë deklaratë.

Share this post